Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı ve genetik olduğu sanılmaktadır. Çevresel faktörlerin bu sorunu tetiklediği düşünülmektedir. Erkeklerde görülme sıklığı, kızlardan dört kat fazladır.

Zihinsel düzeyleri farklılık gösterebilir. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin bazılarında çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.

Eğer çocuğunuz:

· Göz kontağı kurmuyorsa,
· İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
· Söyleneni duymuyor gibi davranıyorsa,
· Aynı oyunları, müzikleri, filmleri tercih edip tekrarını sürekli istiyorsa,
· Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
· Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
· Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
· Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
· Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
· Dönen şeyleri ilgiyle izliyor, bazılarını da kendisi döndürüyorsa,
· Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
· Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
· Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
· Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,
· Kalabalıkta bile yalnızmış gibi davranıp, kendi dünyasında yaşıyormuş izlenimi veriyor ve diğer belirtilerden bir kaçını taşıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.