Okul Korkusu – Reddi

Günümüzde okul reddi, çocukların anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlar nedeni ile okula devam edememesiokul korkusu reddi makalesi içine koyulacak olarak tanımlanmaktadır. Okul hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilmektedir. Okul reddi klinik bir tanı olmayıp bir belirti olarak değerlendirilmektedir. Anksiyete bozuklukları başta olmak üzere birçok ruhsal bozukluğun belirtisi olabilmektedir. Ayrılma anksiyetesi bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi ve anksiyete ile giden uyum bozukluğu okul reddi ile birlikte en sık görülen tanılardır. Tanılarda yaşa bağlı eğilimler görülmektedir. Ruhsal bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında okul reddi sık görülmektedir. Bu, genetik ve çevresel faktörlerin okul reddi gelişimindeki rolünü desteklemektedir.

Okul korkusu ise okul reddinin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Çocukların okuldan korktuğu bir tür ayrılma anksiyetesidir.

Okula karşı geliştirilen olumsuz tavır ve düşünceler, kısa ve uzun dönemde olumsuz sonuçlar doğurduğu için ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Doğurabileceği ciddi sonuçlardan biri müdahale edilmediğinde korkunun yerleşmesi ve sene kaybı olabilir. Kısa vadede düşük okul başarısı, aile ile ilişkilerin bozulması ,arkadaşları ile yaşanan uyumsuzluklar olabilirken, uzun vadede sınıf tekrarı, okulu tamamlayamama, yetişkin dönemde çeşitli psikiyatrik problemler aileden ayrılamama ve beraber yaşama sıralanabilir.

Bu nedenlerden dolayı okul reddinin tedavisi çok önem kazanmaktadır. Tedavide temel amaç çocuğun en kısa süre içerisinde okula dönmesini sağlamaktır. Çözüm sürecini ebeveyn ve okul personeli ișbirliği içinde yürütmelidir.

Merkezimize bu sorundan dolayı başvuran danışanlarda başarı oranımız oldukça yüksektir.