Öğrenme Güçlüğü (DİSLEKSİ): Okuma Yazma ve Matematik Sorunları

Çocuğun zihinsel kapasitesi ile okuma, yazma, matematik gibi akademik konulardaki başarısı örtüşmediğinde aileler ve öğretmenler Disleksiden şüphelenirler. Çocuğun kendisi ve ailesiyle yapılan görüşmelerin dışında, okul rehberi ve öğretmeninden de bilgi alınarak bazı psiko-pedagojik değerlendirmeler ışığında klinik veriler toplanır. Öğrenme güçlüğü bataryası uygulanır. Okuma ve yazı yazma analizleri yapılır, matematik becerilerine bakılır, okuma hızı ölçülür, grafiği çıkarılır. WISC-R Testi ile sağ ve sol beyin becerilerine bakılır. Görsel ve işitsel alanda Dikkat, algı, hafıza değerlendirilir. Mantık, muhakeme, sıralama, mekan algısı, yaratıcılık, sözcük bilgisi gibi bir çok yetenek yaşıtlarına oranla hesaplanır. Geliştirmesi gereken alanlar da, üstün yetenekli olduğu alanlar da çocuğa anlatılarak farkındalık kazandırılır.