EMDR Terapisi

Ebeveynler ile yaşanan olumsuz olayların olması ya da olumlu yaşantıların yeterince olmaması şeklinde kendini gösteren psikolojik travmaların büyük çoğunluğu anne-baba tutumları ile ilgilidir. Anne babanın çocukları ile ilgili olan yaklaşım biçimleri, davranış tarzları, ilişki kurma şekilleri, tepkileri sağlıklı değilse ya da çocuk tarafından travmatik bir şekilde algılandıysa ileride psikolojik sıkıntı ve ilişki sorunları olarak kendini gösterir. Bazen anne babanın kendi çocukluk dönemiyle ile ilgili travmatik yaşantıları olabilir. Psikolojik sıkıntılarından dolayı da çocuklarına da istemedikleri tepkiler verebilirler. Hatta ebeveynlerden biri ya da ikisinin kaygılı, depresif, sinirli, obsesif ya da fobik olması çocuklarıyla kurdukları iletişimde travmatik unsurların olmasını kaçınılmaz hale getirir. Psikolojik travma yaratma potansiyeli çok yüksek olan ebeveyn tutumları;

eleştiren, yargılayan ve cezalandıran ebeveyn, çok uyaran, kaygılı, aşırı korumacı tutumlar ya da tam tersi çocuğu değersiz kılan yaklaşım sergileme, ihmal etme şeklinde gözlenmektedir. Aile tutumlarının travmatik zemin hazırlaması dışında çocuğun yaşadığı kişisel ya da sosyal olaylar, doğal afetler,tacizler, başkasının başına gelen olaylar, okulda arkadaşları tarafından dışlanma, öğretmenin baskıcı tutumları, seyrettiği gerilimli bir film, oynadığı oyun, gördüğü kabuslar vb. olumsuz yaşam deneyimleri olarak hafızasına kazınır. Bir dönem sonra korkular, kaygılar, tikler, konsantrasyon sorunları başlayabilir.

Bu kötü anılardan kurtulmadan bu sorunlardan kurtulmak, çok zaman alabilir. En etkili yöntem ise travmaya yönelik çalışmak ve EMDR Terapisi uygulamaktır. Merkezimizde çocuklara yönelik EMDR Terapisi uygulanmaktadır. Lütfen randevu alınız.