Çocuklarda Korku ve Kaygı

Korku, kaynağı bilinen, dışsal kesin bir uyarana karşı olan bir yanıttır.

Kaygı ise kaynağı bilinmeyen, içsel, belirsiz ve çatışma sonucunda oluşmuş bir yanıttır.

Normal korku ile kaygıyı ayırt etmek her zaman kolay değildir. Korku ve kaygı normal, belirli bir ölçüde koruyucukorku ve kaygı makalesinin içine olabilmektedir. Geçici korku ve kaygı çocuğun normal gelişiminin bir parçasıdır. Kaygının bir hastalık düzeyinde olduğunu söyleyebilmek için gerçekçi olmayan korkuların ya da kaygıların önemli bir sıkıntıya, akademik, sosyal bir bozulmaya neden olması gerekir. Kişisel özellikler, yaş, cinsiyet, zeka, ailesel faktörler ve medya korkunun oluşumundaki başlıca faktörlerdir. Her çocuk az ya da çok bazı korkulara sahip olabilir. Önemli olan çocuklara korkuyla baş etmesini öğrenmeye yardım etmektir. Korkular ve korkularla baş etme yolları yaşa bağlı olarak da değişiklik gösterir. Kaygı bozuklukları çocuk ve ergenlerde en sık görülen bozukluklardandır. En sık görülen kaygı bozuklukları;
* Fobiler
* Ayrılık anksiyetesi (kaygısı) bozukluğu
* Sosyal anksiyete bozukluğu (Sosyal Fobi)
* Panik bozukluk
* Yaygın anksiyete bozukluğudur.

Ayrılık Anksiyetesi (Kaygısı) Bozukluğu

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu (AAB) evden ya da birinci bağlanma figüründen ayrılmaya bağlı olarak oluşan aşırı korku ve anksiyetedir.

A. Aşağıdakilerden en az üçünün olması:

1) Evden ya da bağlandığı kişilerden ayrılacak gibi olduğunda ya da ayrıldığında hep aşırı tasalanma
2) Bağlandığı başlıca kişileri yitireceği ya da bu kişilerin başına, hastalık, yaralanma , yıkım, ölüm gibi kötü olayların gelebileceği konusunda tasalanma
3) Bağlandığı başlıca kişilerden birinden ayrılmaya neden olacak, istenmedik bir olay yaşayacağına (örn. Kaybolma, kaçırılma, bir kaza geçirme, hastalanma) ilgili olarak, sürekli bir biçimde, aşırı tasalanma.
4) Ayrılma korkusundan ötürü, okula, işe ya da başka bir yere gitmek için dışarı çıkmayı, evden uzaklaşmayı, hiç istememe ya da buna karşı koyma.
5) Evde ya da başka ortamlarda tek başına kalmaktan ya da bağlandığı başlıca kişilerle birlikte olmamaktan, sürekli bir biçimde, aşırı korku duyma ya da bu konuda isteksizlik gösterme.
6) Evin dışında ya da bağlandığı başlıca kişilerden biri yanında olmadan uyuma konusunda isteksizlik gösterme ya da buna karşı koyma.
7) Yineleyici bir biçimde, ayrılma konusunu da içeren karabasanlar görme.
8) Bağlandığı başlıca kişilerden ayrıldığında ya da ayrılacak gibi olduğunda bedensel belirtilerle(örn. Baş ağrıları, bulantı, kusma) ilgili yineleyen yakınmaların olması.

Bu korku, kaygı ya da kaçınma süreklilik gösterir, çocuklarda ve ergenlerde en az 4 hafta, erişkinlerde 6 ay ya da daha uzun sürer. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal,okulla ilgili, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur.
* Kişinin, başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması.
* Kişi olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir biçimde davranmaktan yada kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten korkar.
* Söz konusu toplumsal durumlar, neredeyse her zaman, korku ya da kaygı doğurur. Söz konusu toplumsal durumlardan kaçınılır ya da yoğun bir korku ya da kaygı ile bunlara katlanılır
* Duyulan korku ya da kaygı, söz konusu toplumsal ortamda çekinilecek duruma göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
* Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, 6 ay ya da daha uzun sürer.
* Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikten düşmeye neden olur.

Özgül Fobi

Bazı durumlar veya nesnelerden duyulan mantıksız/aşırı korkudur.

A. Özgül bir nesne ya da durumla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma
B. Fobi kaynağı nesne ya da durum, neredeyse her zaman, doğrudan korku ya da kaygı doğurur.
C. Fobi kaynağı nesne ya da durumdan etkin bir biçimde kaçılır ya da yoğun bir kaygı ile buna katlanılır.
D. Duyulan korku ya da kaygı, özgül nesne ya da durumun yarattığı gerçek tehlikeye göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
Çocuğunuzda dikkati çeken korku ve kaygılar varsa lütfen destek almakta gecikmeyiniz.