Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Çocukluk ve ergenlik dönemi insan hayatında en fazla değişim ve gelişimin olduğu dönemdir. Bu dönemdeki değişiklikler ve gelişmeler yalnızca içinde bulunulan dönemi değil yaşamın tamamını etkiler; hatta belirler. Bu yüzden ruhsal hastalığı olmayan çocukların da ruhsal açıdan izlem ve takibi, ebeveynlere çocuk ruh sağlığı ve gelişimi ile ilgili psiko eğitim ve danışmanlık verilmesi önemlidir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğimizde, 0-18 yaş grubundaki çocuk ve ergenlerin değerlendirmesi, takibi ve tedavisi çocuk ve ergen psikiyatri hekimi, uzman psikolog ve pedagoglar tarafından yapılmaktadır.

Takip ve tedavi sırasında bireysel psikoterapi (destekleyici, bilişsel davranışçı terapi, EMDR göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme), oyun terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik değerlendirmeler uygulanmaktadır.

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisinin İlgi Alanları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Ders Başarısızlığı
 • Özel Öğrenme Bozukluğu
 • Okul Reddi
 • Ebeveyn ve Arkadaşlarla Yaşanan İlişki
 • Sorunları
 • Konuşma Gecikmesi
 • Kekemelik
 • Telaffuz (Artikülasyon) Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Tik Bozuklukları
 • Şizofreni
 • Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk
 • Depresif Bozukluk
 • Obsesif Kompülsif ve İlişkili Bozukluklar
 • Bedensel Belirti Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Anksiyete (Kaygı, Korku) Bozuklukları
 • Yeme ve Beslenme Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Tuvalet Eğitimi
 • Tırnak Yeme, Çocukluk Çağı Masturbasyonu
 • Kardeş kıskançlığı
 • Çocukluk Çağı Obezitesi

Ayrıca birimimizde çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına katkıda bulunmak için; ailelere, öğretmenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara ve ruh sağlığı alanında okumakta olan öğrencilere eğitimsel seminer ve kurslar düzenlenmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb)

DEHB temel olarak dikkat dağınıklığı, hareketlilik, kendini frenlemede güçlük belirtilerinden oluşan gelişimsel bir bozukluktur. DEHB’nin çocuklarda görülme oranı %5’tir.

Dikkat eksikliği olan çocuk;

 • Ayrıntılara dikkat etmez, dikkatsizce hatalar yapar
 • Dikkatini sürdürmekte güçlük yaşar
 • Dinlemiyormuş gibi görünür
 • Verilen komutları izlemede güçlük çeker
 • İşleri ve etkinlikleri planlama sorunu yaşar
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerden

(ödev, etkinlik, okuma vb.) kaçınır

 • Eşyalarını kaybeder
 • Dikkati kolayca dağılır
 • Günlük işlerini unutur
 • Ders başarısı düşüktür.

Hareketliliği olan çocuk;

 • Çoğu kez kıpırdanır
 • Uzun süre aynı yerde oturmada sıkıntı yaşar
 • Çoğunlukla uygunsuz ortamlarda koşar ya da tırmanır
 • Sessizce oyun oynamada güçlük yaşar
 • Çok konuşur
 • Karşıdaki kişi sorusunu bitirmeden cevap verir
 • Sırasını beklemekte güçlük yaşar
 • Başkalarının sözünü keser, araya girer.

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi değerlendirme sürecinde psikiyatrik görüşme yapılarak, çeşitli ölçek ve psikometrik testler uygulanır.

DEHB tedavi edilmediğinde kişinin eğitim hayatında, sosyal ilişkilerinde, ruh ve beden sağlığında son derece olumsuz etkileri vardır.

DEHB tedavisinde aile ve okul ile işbirliği içinde davranış düzenleme ve ihtiyaç halinde medikal tedavi uygulanır.