Çalışma Alanlarımız

Öğrenme Güçlüğü (DİSLEKSİ): Okuma Yazma ve Matematik Sorunları

Çocuğun zihinsel kapasitesi ile okuma, yazma, matematik gibi akademik konulardaki başarısı örtüşmediğinde aileler ve öğretmenler Disleksiden şüphelenirler. Çocuğun kendisi ve ailesiyle yapılan görüşmelerin dışında, okul rehberi ve öğretmeninden de bilgi alınarak bazı psiko-pedagojik değerlendirmeler ışığında klinik veriler toplanır.

Çocuklarda Korku ve Kaygı

Korku, kaynağı bilinen, dışsal kesin bir uyarana karşı olan bir yanıttır. Kaygı ise kaynağı bilinmeyen, içsel, belirsiz ve çatışma sonucunda oluşmuş bir yanıttır. Normal korku ile kaygıyı ayırt etmek her zaman kolay değildir. Korku ve kaygı normal, belirli bir ölçüde koruyucukorku ve kaygı makalesinin içine olabilmektedir.

Sınav ve Performans Kaygısı

Sınav kaygısında fiziksel olarak çarpıntı, terleme, yorgunluk, karın ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık, başsınav kaygısı makalesinin içine dönmesi, bulantı, kusma, kaslarda gerginlik hissi ve dişleri sıkma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Üstün Zeka ve Yetenekli Çocukların Sorunları

Okullarda genellikle normal zihinsel kapasiteli çocuklara yönelik eğitim programı uygulanırken, üstün yetenekli çocuklar bir süre sonra kendilerini doğal olarak sınıftan soyutlamaktadırlar. Bazıları derslerde sıkıldıkları için dinlemekten vazgeçip dikkat ve öğrenme sorunları yaşarken bazıları da davranım bozuklukları sergilemektedirler.

Ayrılık Kaygısı – Okul Korkusu & Reddi ve Diğer Sorunlar

Günümüzde okul reddi, çocukların anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlar nedeni ile okula devam edememesiokul korkusu reddi makalesi içine koyulacak olarak tanımlanmaktadır. Okul hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilmektedir. Okul reddi klinik bir tanı olmayıp bir belirti olarak değerlendirilmektedir.

Davranım Bozukluğu – Dürtü Kontrol Bozukluğu, Karşı Gelme Bozukluğu

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastladığımız bu tip sorunlar, bazen çocuğun donanımı ile ilgili bir sorundan, bazen de dürtü bozukluğu makalesi içine koyulacakanne babanın yanlış tutumları nedeniyle baş göstermektedir.

Konuşmada Gecikme & Kekemelik ve Diğer Konuşma Sorunları

Gelişim Testlerinde dil gelişimi alanında yaşıtlarına oranla bir gecikme varsa nedenleri araştırılıp kelime haznesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Cümle kurma, konuşma akıcılığı ve anlatım güçlükleri konusunda danışanlarımıza yardımcı olmaktayız.

Arkadaş Edinememe, İçe Dönük Kişilik vb.. Uyum Bozuklukları

Özgüven eksikliği, öğrenme ve dikkat sorunları, kişilik özellikleri gibi bir çok faktör kişinin sosyalleşmesini engelleyebilir. Bazen de yaşıtlarından zorbaca davranışlara maruz kaldığı için, bir süre sonra içine kapanıp arkadaşlarından uzaklaşabilir. Bu bağlamda çocuğun anlattıklarına ve okul yönetimine başvurulmalıdır.

Bebeklerde Yeme, Uyku ve Davranış Sorunları

Bebeklerde katı besine geçiş, kendi kendine beslenme alışkanlığı edinebilme, anne sütünden ayrılma, kendi odasında ve yatağında düzenli bir uyku gibi bir çok önemli konu aile içinde halledilemiyor ve gittikçe evde gerilim artıyorsa bebeğinizin uzmana gitmesi size başlangıçta garip gelebilir..

Çocuklarda Uyku Bozukluğu, Gece Terörü & Kâbuslar

Uyku, yaşamımızın üçte birinin geçtiği, organizmada kendine özgü aktivitelerin oluşuğu bir süreçtir. Uyku çevremizuyku bozuklugu makalesi içine ile olan bağlantımızın kesilmesidir. Aslında anne- babaların çoğu çocuklarının nadiren uykudan ağlayarak uyandığını, ancak çocuğun kolaylıkla uyanıp, kendini güvende hissedip..

Psikolojik Travmalar

Psikolojik Travma bazen kazalar, doğal afetler, kayıplar, anne babanın boşanması, fiziksel ya da duygusal şiddet, taciz, tecavüze uğrama, bazen de tüm bunların başkalarının başına geldiği halde duygusal olarak etkilenmemiz sonucu aradan zaman geçtiği halde aklımızdan atamadığımız, , bize acı veren olumsuz yaşam deneyimleridir.

Cinsel İstismar ve Kimlik Sorunları

Bu konuda çocuğunuzun yanında olduğunuzu ona hissettirmeniz, şefkat göstermeniz, suçlama ve eleştirilerden kaçınmanız çok önemlidir. İleride herhangi bir olumsuz davranışlara yönelmemesi ve doğru yönlendirme yapılabilmesi, ayrıca travmanın izlerinden kurtulabilmesi için uzmanlarımıza danışmaktan çekinmeyiz.

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar & Psikotik Bozukluk

Kaygı, panik atak ve depresyon ciddiye alınması gereken ve acil tedavi gerektiren psikiyatrik sorunlardır. Ne zaman başladığı, hangi durumların tetiklediği analiz edilmelidir. Medikal destek gerektiğinde doktorunuza güvenmeli bunun yanı sıra terapi desteğine düzenli olarak devam etmelisiniz.

Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı ve genetik olduğu sanılmaktadır.

Ergenlik Sorunları

Ergenlik döneminde en sık rastlanılan sorunlar; konsantrasyon güçlüğü, ödev ve ders çalışmada isteksizlik, sosyal fobi, karşı gelme bozukluğu, nedensiz sıkıntı, huzursuzluk ve ya korku, dürtüsel davranışlar, ani öfke patlamaları, saldırganlık, alkol, sigara, madde kullanımına eğilim..

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet bağımlılığı hızla yayılan tehlikeli bir durumdur. Psikopatoloji ile ilişkisi ve tedavisi önemlidir. Tedavi yaklaşımlarında aile ile işbirliği esastır. Farklı disiplinlerden oluşacak ekiplerle çok yönlü bir yaklaşım sergilemek gereklidir.