• LinkedIn

Matematik Bozukluğu – DİSKALKULİ

Haz 4, 2018   //   by SONNUR KÜKÜRT   //   Makaleler  //  No Comments

disleksi makalesi içinde matematik bozukluğu

Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır.Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olmalı, herhangi bir nörolojik sorunu olmamalıdır.
Ebeveynler ve öğretmenler dikkat!
Matematik güçlüğü yaşayan bu çocukları ayırt edebilir ve bu konuda uzman eğitimcilere yönlendirebilirseniz Matematik dersi kabus olmaktan çıkacaktır.
İşte size kişiden kişiye değişiklik gösteren bazı ortak özellikler;
Aritmetik sembolleri tanımakta güçlük çekerler, problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler.
Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, sayıları dağınık yazarlar, basamakları alt alta getiremezler, sonucu yanlış ya da ters yazarlar, sağlamasını karıştırırlar,
Sıklıkla 6 ile 9 u, 7 ile 4 ü, E ile 3 ü karıştırabilir, sayı, uzaklık, miktar, şekil,boyut, gibi kavramları algılamakta güçlük çekebilirler.
Saati ve çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar, tarih, telefon numaraları gibi bilgileri hatırlamayabilirler, zaman ve para kullanımıyla ilgili tahminde yanılgılara düşebilirler.
Ayrıca geometri ve kesirli işlemlerde de performanslarının düşük olduğu dikkat çekicidir.
Diskalkuli bir hastalık değildir. Dolayısıyla bu güçlüğü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu duruma anksiyete, depresyon gibi bazı psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa çocuk psikiyatrisinin görmesinde yarar vardır.
Diskalkulinin çözümü için en geçerli yöntem özel eğitimdir. Çocuk gerekli psiko-pedagojik değerlendirmelerden geçer. Ailenin ve öğretmenin gözlem ve görüşleri de alınarak Görsel-işitsel dikkat sorunları, okuma hızı ve kalitesi, travmatik deneyimleri, motivasyonu, güçlü olduğu alanları ile geliştirmesi gereken yönleri incelenir. Her şeyden önemlisi bu bilgilerle çocuğa farkındalık yaratılarak başarısızlığının sebebinin sadece kendisine ait olmadığı, birlikte üstesinden gelinebileceği gerçeğinin altı çizilir.
Ebeveynler eğer daha çok egzersizle, özel derslerle, dershane ve kurslarla matematik sorununu halledemiyorsanız ve çocuğunuzun zihinsel hiçbir engeli yoksa, yeterli verileriniz diskalkuli için örtüştüğünde destek arayışına girin.

Artık okullarda Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için Bireysel Eğitim Programları uygulanmaya başlandı. Sizler de satranç gibi strateji oyunları, sayıların akılda tutulmasını gerektiren kart oyunları, bingo, sudoku vb. oyunlarla çocuğunuza fırsat yaratabilirsiniz.
Doğru eğitimle çocuklar çok farklı stratejiler kazanarak bu sorunları ile nasıl başa çıkacaklarını öğreniyorlar ve özgüvenlerini kazanmış olarak eğitim hayatına devam ediyorlar.
Pedagog SONNUR KÜKÜRT

Leave a comment