• LinkedIn

Dürtü Kontrol Bozukluğu

          Varlığımızı sürdürebilmek adına hepimizin temel gereksinimleri vardır. Vücudumuz açlık, susuzluk, uyku,
cinsellik gibi temel ihtiyaçlarımızın giderilmesi gerektiği anda sinyal verir ve bu gereksinimlerin giderilmesi içindürtü bozukluğu makalesi içine koyulacak (1) arayışa girer. Dürtü bizi bu arayışa iten ve doğuştan var olan güçtür.Otokontrol mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olduğundan bebeklik döneminde dürtüsel davranışlar sıkça görülür; örneğin acıktığında, uykusu geldiğinde, susadığında bu ihtiyaçları karşılanana kadar ağlar. Küçük yaşta çocuğun dürtülerini kontrol edebilmesi zor iken zamanla davranışları doğrultusunda aldığı tepkiler ile neden sonuç ilişkisini anlamaya başlar. Zarar verici ya da çevre tarafından yanlış olarak kabul edilen bir davranışı olumsuz bir tepki aldığında o davranışı yapmaması gerektiğini öğrenir. Empati kurma yeteneğinin de gelişmesi ile dürtülerini kontrol edebilme yetisi daha da sağlamlaşır. Ancak dürtü kontrol problemi yaşayan çocuklarda olumsuz tepki ya da ceza almasına rağmendürtüsel davranışları neden devam eder? Genellikle bir davranışı sergiledikten sonra düşünürler, içlerinden gelen sese odaklandıklarından çevrede olanları düşünmeden davranırlar. Aile tarafından toplum kuralları ve uygun davranışlar öğretilmiş olsa da kendi içlerinden geldiği gibi hareket etmelerini engelleyemezler. Otorite ve kurallar onlar için sıkıcı ve sınırlayıcıdır. Dürtüsel çocuklarda en önemli problem uyumdur. Kurallara uymaz ya da kendilerine göre yorumlarlar, sıra bekleyemezler, başkalarının konuşmalarını dinleyemezler bu yüzden genellikle istenmeyen duruma düşerler. Dürtüsel davranışları sakarlıklara ve dikkat eksikliklerine de neden olabilir.Dürtü kontrolünün iki temel nedeni olabilir. Biyolojik nedenlerle beynin oto-kontrol mekanizmasının gelişmemiş olması durumu ya da ailenin çocukluk döneminde disiplinden uzak bir tutum sergilemesi sonucunda çocuğun doğru kabul gören davranışı öğrenememesi olabilir. İletişim konusunda yaşadıkları olumsuzluklar benlik oluşumunda ve özsaygılarında yaralanmalara neden olur. Kendisini koruma adına yanlış ifadelerle öfkeli ve kaygılı tutumlar serilemeye başlarlar. Dürtü kontrolbozukluğu olan çocukların aileleri bu konuda bilgilendirilmeli, bozukluğun derecesine bağlı olarak medikal tedavi süreci uygulanmalıdır. Ayrıca bu çocuklarayönelik öfke ve kaygı kontrolü sağlanıp stresle baş edebilmesi adına terapi, iç görü kazandırmaya yönelik uygulamalar yapılmalıdır. Müdahaleedilmediğitakdirdeakademik alanda, aile ve sosyal çevreye uyum güçlüğü, alkol ve madde bağımlılığı, aşırı para harcama, yeme bozukluğu gibi çok daha ciddisorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Merkezimizde dürtü kontrol bozukluğuna yönelik terapi ve eğitimler verilmektedir.

Detaylı iletişim bilgisi için Tıklayınız…