• LinkedIn

Çocuklarda Cinsel İstismar

Haz 4, 2018   //   by HAKAN GEZEN   //   Makaleler  //  No Comments

Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk dönemi, ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR.jpg görüntüleniyorcinsel gelişim ve bilgilenmenin henüz tamamlanmadığı bir süreçtir. Bu dönemde yaşanacak herhangi bir cinsel istismar eyleminin, özellikle aile içinden kaynaklanması çocukta meydana gelebilecek zararı daha da ağırlaştırmaktadır. Cinsel istismar çocuklarda uzun süreli duygusal ve davranışsal etkilere, korku, depresyon, kızgınlık, düşmanlık ve uygunsuz cinsel davranışlara yol açar. Bu nedenle çocukların, cinsel istismarı tanımlama veya gösterme yeteneğinde olduklarına inanılmalı ve profesyonel kişilerden destek alınmalıdır
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm davranışlar” çocuk istismarı olarak değerlendirilir.
Cinsel İstismar ise fiziksel, entelektüel ve/ya da duygusal olarak, yani gelişimsel olarak tam olgunlaşmamış çocuk ya da ergenin, anlamını tam olarak kavrayamadığı cinsel etkinliklere katılmasıdır.
Çocuğun cinsel istismarı birkaç basit genelleme ile açıklanamayacak kadar değişken sonuçlara neden olur.
Cinsel İstismarın Çocuk Üzerindeki Etkileri
Cinsel istismarda olası sonuçlar; cinsellik üzerine etkiler, emosyonel etkiler, depresif duygudurum üzerine etkiler, anksiyete şeklindeki etkiler, davranışsal etkiler ve kişilik gelişimine etkiler başlıklarıyla incelenebilir.
Davranım bozukluğu, Kaygı bozuklukları, Depresyon, Düşük benlik saygısı, İntihar girişimleri, Travma sonrası stres boz. Konversiyon boz., Somatizasyon boz. Yeme boz. Dikkat dağınıklığı, Akademik sorunlar Disosiyatif boz. Alkol madde kötüye kullanımı sıklıkla görülebilir.
Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı yinelenebilirliği, çocuğa genellikle en yakınları tarafından yapılıyor olması, bu nedenle de tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor olan travma şeklidir. Olayın yeni olduğu dönemde çocuğa destek ve koruma mutlaka gereklidir. Özellikle aile içi istismar vakalarında hekimle hasta arasındaki ilişki, çocuğun kurduğu ilk sağlıklı ilişki olabilir. Bu çocuklar kendilerini yalnız, terk edilmiş ve suçlu hissettiklerinden bu olgularda destekleyici yaklaşılmalıdır. Çocuk istismarında multidisipliner yaklaşım esastır ve bu yaklaşımın bir parçası olarak çocuk ve ailenin psikiyatrik değerlendirmesinin yapılması öncelik taşır. Sağlık çalışanları bakım ve tedavi görevlerinin yanı sıra, eylemi yasal birimlere bildirme yükümlülüklerinin de olduğunu unutmamalıdırlar.
Bu tip başvurularda Tramva Eğitimi verilip, EMDR terapisi yapılmaktadır.

Detaylı iletişim bilgisi için Tıklayınız…

Leave a comment